اندیشه برتر

دستگاه تنقس مصنوعی(ونتیلاتور)
نویسنده : فرید - ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۱
 

نحوه مدیریت و استفاده صحیح از دستگاه ونتیلاتور
ventilator management

Introduction to Ventilator Management
Intubation, with subsequent mechanical ventilation, is a common life-saving intervention in the emergency department (ED). Given the increasing length of stay of ventilated patients in EDs, it is necessary for emergency practitioners to have a good understanding of techniques to optimize mechanical ventilation and minimize complications.Many different strategies of positive-pressure ventilation are available; these are based on various permutations of triggered volume-cycled and pressure-cycled ventilations and are delivered at a range of rates, volumes, and pressures. Poor ventilatory management can inflict serious pulmonary and extrapulmonary damage that may not be immediately apparent.
Because many of the effects of ventilator-induced lung injury are delayed and not seen while patients are in the ED, much of our understanding of the adverse consequences of volutrauma, air-trapping, barotrauma, and oxygen toxicity has come from the critical care literature. While the fundamental principles underlying mechanical ventilatory support have changed little over the decades, much progress has been made in our understanding of the secondary pathophysiologic changes associated with positive-pressure ventilation.Ventilatory strategies have been devised for different disease processes to protect pulmonary parenchyma while maintaining adequate gas exchange, and they may be responsible for the increased rates of survival for pathologies such as acute respiratory distress syndrome (ARDS). Several recent clinical trials have demonstrated that optimizing ventilatory parameters reduces overall duration of mechanical ventilation and organ failure. Additionally, an upsurge in utilization of noninvasive ventilation has permitted many patients to avoid the risks and complications of tracheal intubation.1,2

Modes of Mechanical Ventilation
Volume-cycled mode :
Inhalation proceeds until a set tidal volume (TV) is delivered and is followed by passive exhalation. A feature of this mode is that gas is delivered with a constant inspiratory flow pattern, resulting in peak pressures applied to the airways higher than that required for lung distension (plateau pressure). Since the volume delivered is constant, applied airway pressures vary with changing pulmonary compliance (plateau pressure) and airway resistance (peak pressure).
Because the volume-cycled mode ensures a constant minute ventilation, it is a common choice as an initial ventilatory mode in the ED. A major disadvantage is that high airway pressures may be generated, potentially resulting in barotrauma. Close monitoring and use of pressure limits are helpful in avoiding this problem. Note that ventilators set to volume-cycled mode function well as monitors of patients' pulmonary compliance, which will be decreased in physiological states such as worsening ARDS, pneumothorax, right mainstem intubation, chest-wall rigidity, increased intra-abdominal pressure, and psychomotor agitation ("fighting the vent"). These pathophysiological states increase peak pressure and should be considered whenever pressure alarms are sounded. In pressure-cycled settings, by contrast, such states result only in reduced delivered volumes and may not trigger alarms. Given that the airway resistance and pulmonary compliance of the critical ED patient is unknown and potentially unstable, the authors recommend the volume-cycled mode for initial ventilation of most patients.
Pressure-cycled mode:
A set peak inspiratory pressure (PIP) is applied, and the pressure difference between the ventilator and the lungs results in inflation until the peak pressure is attained and passive exhalation follows. The delivered volume with each respiration is dependent on the pulmonary and thoracic compliance.
A theoretical advantage of pressure-cycled modes is a decelerating inspiratory flow pattern, in which inspiratory flow tapers off as the lung inflates. This usually results in a more homogeneous gas distribution throughout the lungs. However, no definite evidence exists that this results in a reduction of the rate of ventilator-induced lung injury or overall mortality. Nevertheless, pressure-cycled ventilation has achieved considerable popularity in the intensive care setting for management of patients with ARDS, whose lungs are most likely to be characterized by a broad range of alveolar dysfunction and are also most vulnerable to the effects of barotrauma and volutrauma.
A major disadvantage is that dynamic changes in pulmonary mechanics may result in varying tidal volumes. This necessitates close monitoring of minute ventilation and limits the usefulness of this mode in many emergency department patients. However, newer ventilators can provide volume-assured pressure-cycled ventilation, which increase peak pressures as needed to deliver a preset minimum tidal volume.
High-frequency oscillatory support:
In this ventilatory strategy, ultra-high respiratory rates (180-900 breaths per minute) are coupled with tiny tidal volumes and high airway pressures. This is a commonly accepted ventilatory setting for premature infants and has now also been used in small critical care unit studies on patients with ARDS, with reports of improving oxygenation and lung recruitment.3
While this setting cannot currently be recommended for routine ED use, it may in the future be found appropriate for the management of patients with ARDS.
Types of support
Most ventilators can be set to apply the delivered tidal volume in a control mode or a support mode.
Control mode:
In control mode, the ventilator delivers the preset tidal volume once it is triggered regardless of patient effort. If the patient is apneic or possesses limited respiratory drive, control mode can ensure delivery of appropriate minute ventilation.
Support mode:
In support mode, the ventilator provides inspiratory assistance through the use of an assist pressure. The ventilator detects inspiration by the patient and supplies an assist pressure during inspiration. It terminates the assist pressure upon detecting onset of the expiratory phase. Support mode requires an adequate respiratory drive. The amount of assist pressure can be dialed in.

Methods of Ventilatory Support
Continuous mandatory ventilation:
Breaths are delivered at preset intervals, regardless of patient effort. This mode is used most often in the paralyzed or apneic patient because it can increase the work of breathing if respiratory effort is present. Continuous mandatory ventilation (CMV) has given way to assist-control (A/C) mode because A/C with the apneic patient is tantamount to CMV. Many ventilators do not have a true CMV mode and offer A/C instead.
Assist-control ventilation:
The ventilator delivers preset breaths in coordination with the respiratory effort of the patient. With each inspiratory effort, the ventilator delivers a full assisted tidal volume. Spontaneous breathing independent of the ventilator between A/C breaths is not allowed. As might be expected, this mode is better tolerated than CMV in patients with intact respiratory effort.
Intermittent mandatory ventilation:
With intermittent mandatory ventilation (IMV), breaths are delivered at a preset interval, and spontaneous breathing is allowed between ventilator-administered breaths. Spontaneous breathing occurs against the resistance of the airway tubing and ventilator valves, which may be formidable. This mode has given way to synchronous intermittent mandatory ventilation (SIMV).
Synchronous intermittent mandatory ventilation:
The ventilator delivers preset breaths in coordination with the respiratory effort of the patient. Spontaneous breathing is allowed between breaths. Synchronization attempts to limit barotrauma that may occur with IMV when a preset breath is delivered to a patient who is already maximally inhaled (breath stacking) or is forcefully exhaling.
The initial choice of ventilation mode (eg, SIMV, A/C) is institution and practitioner dependent. A/C ventilation, as in CMV, is a full support mode in that the ventilator performs most, if not all, of the work of breathing. These modes are beneficial for patients who require a high minute ventilation. Full support reduces oxygen consumption and CO2 production of the respiratory muscles. A potential drawback of A/C ventilation in the patient with obstructive airway disease is worsening of air trapping and breath stacking.
When full respiratory support is necessary for the paralyzed patient following neuromuscular blockade, no difference exists in minute ventilation or airway pressures with any of the above modes of ventilation. In the apneic patient, A/C with a respiratory rate (RR) of 10 and a TV of 500 mL delivers the same minute ventilation as SIMV with the same parameters.
Pressure support ventilation:
For the spontaneously breathing patient, pressure support ventilation (PSV) has been advocated to limit barotrauma and to decrease the work of breathing. Pressure support differs from A/C and IMV in that a level of support pressure is set (not TV) to assist every spontaneous effort. Airway pressure support is maintained until the patient's inspiratory flow falls below a certain cutoff (eg, 25% of peak flow). With some ventilators, there is the ability to set a back-up IMV rate should spontaneous respirations cease.
PSV is frequently the mode of choice in patients whose respiratory failure is not severe and who have an adequate respiratory drive. It can result in improved patient comfort, reduced cardiovascular effects, reduced risk of barotrauma, and improved distribution of gas.
Noninvasive ventilation:
The application of mechanical ventilatory support through a mask in place of endotracheal intubation is becoming increasingly accepted and used in the emergency department. Considering this modality for patients with mild-to-moderate respiratory failure is appropriate. The patient must be mentally alert enough to follow commands. Clinical situations in which it has proven useful include acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) or asthma, decompensated congestive heart failure (CHF) with mild-to-moderate pulmonary edema, and pulmonary edema from hypervolemia. It is most commonly applied as continuous positive airway pressure (CPAP) and biphasic positive airway pressure (BiPAP). BiPAP is commonly misunderstood to be a form of pressure support ventilation triggered by patient breaths; in actuality, BiPAP is a form of CPAP that alternates between high and low positive airway pressures, permitting inspiration (and expiration) throughout.
Reviews of the literature have shown noninvasive positive-pressure ventilation to be beneficial for COPD, reducing the rate of tracheal intubations as well as length of stay.2 Their benefit increases with increasing severity of disease. In patients with mild cases of COPD and CHF who would not otherwise require ventilatory support do not benefit from noninvasive positive-pressure ventilatory support. The use of noninvasive positive-pressure ventilation has been less well studied in asthma, but, in one small randomized trial, it reduced hospital admission rates.4

Adverse Consequences of Mechanical Ventilation
The deterioration of intubated patients to multiorgan failure has been observed for decades. In recent years, however, much progress delineating the adverse effects of positive-pressure ventilation has been made.5 In 1993, Tremblay et al demonstrated increased cytokine and inflammatory mRNA expression in a high-stress ventilatory model, showing that increasing volumes and reducing PEEP resulted in higher tumor necrosis alpha serum concentrations. Further research over the 1990s demonstrated a cascade of systemic inflammatory effects of biochemical pulmonary injury contributing to distal organ dysfunction.6
Pulmonary effects:
Barotrauma may result in pulmonary interstitial emphysema, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, pneumothorax, and/or tension pneumothorax. High peak inflation pressures (>40 cm H2 O) are associated with an increased incidence of barotrauma. However, note that separating barotrauma from volutrauma is difficult, since increasing barometric pressure is usually accompanied by increasing alveolar volume.Experimental models of high peak inflation pressures in animals with high extrathoracic pressures have not demonstrated direct alveolar damage from increased pressure without increased volume as well. Thus, saying that high airway pressures result in alveolar overdistention (volutrauma) and accompanying increased microvascular permeability and parenchymal injury might be more accurate. Alveolar cellular dysfunction occurs with high airway pressures. The resultant surfactant depletion leads to atelectasis, which requires further increases in airway pressure to maintain lung volumes.
High-inspired concentrations of oxygen (fraction of inspired oxygen [FiO2] >0.5) result in free-radical formation and secondary cellular damage. These same high concentrations of oxygen can lead to alveolar nitrogen washout and secondary absorption atelectasis.It has been theorized that pulmonary biophysical and biomechanical injury in the presence of bacterial lung infections contributes to bacterial translocation and bacteremia.:Cardiovascular effects
The heart, great vessels, and pulmonary vasculature lie within the chest cavity and are subject to the increased intrathoracic pressures associated with mechanical ventilation. The result is a decrease in cardiac output due to decreased venous return to the right heart (dominant), right ventricular dysfunction, and altered left ventricular distensibility.
The decreased cardiac output from reduction in right ventricular preload is more pronounced in the hypovolemic patient and in those with a low ejection fraction.
Exaggerated respiratory variation on the arterial pressure waveform is a clue that positive-pressure ventilation is significantly affecting venous return and cardiac output. In the absence of an arterial line, a good pulse oximetry waveform can be equally instructive. A reduction in the variation after volume loading confirms this effect. These effects will most frequently be seen in patients with preload-dependent cardiac function (that is, operating on the right side of the Starling curve) and in hypovolemic patients or in those with otherwise compromised venous return.
Increased alveolar-capillary permeability secondary to pulmonary inflammatory changes may, alternatively, contribute to increased cardiac output.For patients with Swan-Ganz catheterization in place for whom cardiac output may be measured (usually in the ICU setting), PEEP studies may be performed. This is performed by adjusting PEEP, monitoring oxygenation by peripheral oxygen saturation or arterial oxygen measurement via blood gas sampling, and measuring the associated cardiac output. The process is repeated at various PEEP settings, and the results are recorded. The practitioner can then review the results and determine the optimal PEEP for that patient at that time. This procedure is not generally performed in the ED but underlies the association of ventilation strategy and cardiac output.
:Renal, hepatic, and gastrointestinal effects
Positive-pressure ventilation is responsible for an overall decline in renal function with decreased urine volume and sodium excretion.
Hepatic function is adversely affected by decreased cardiac output, increased hepatic vascular resistance, and elevated bile duct pressure.
The gastric mucosa does not have autoregulatory capability. Thus, mucosal ischemia and secondary bleeding may result from decreased cardiac output and increased gastric venous pressure.

Indications For Mechanical Ventilation
The principal indications for mechanical ventilation are airway protection and respiratory failure. A compromised airway, or an airway at risk of compromise, may be identified by physical examination and ancillary testing.
Respiratory failure in the ED is almost always—and most appropriately—a clinical diagnosis. The decision to intubate and mechanically ventilate or to institute noninvasive ventilation support is generally made purely on clinical grounds without delay for laboratory evaluation.
Respiratory failure may also be easily identified with laboratory or pulmonary function data. Obtaining a PaCO2 is useful to confirm respiratory failure when a broader differential diagnosis exists—for example, obtunded patients who may be hypercarbic but might have a reversible metabolic or toxicological etiology for their conditions—but adequate stabilization and ventilation of these patients should not be delayed to wait for laboratory results.
Mechanical ventilation is indicated for both hypercapnic respiratory failure and hypoxemic respiratory failure. It is also indicated for treatment of certain critical conditions such as correction of life-threatening acidemia in the setting of salicylate intoxication, for intentional hyperventilation in the setting of major head injury with elevated intracranial pressure, for suspicion of clinical brain herniation from any cause, or for a patient in critical condition with cyclic antidepressant toxicity.
Laboratory criteria
:Laboratory Criteria for Mechanical Ventilation
Open table in new window
[ CLOSE WINDOW ]
Table
Blood gases
PaO2 <55>50 mm Hg and pH <7.32>50 mm Hg and pH <7.32>

Clinical criteria
Apnea or hypopnea
Respiratory distress with altered mentation
Clinically apparent increasing work of breathing unrelieved by other interventions
Obtundation eaand need for airway protection
Other criteria
Controlled hyperventilation (eg, in head injury).
Severe circulatory shock
No absolute contraindications exist to mechanical ventilation. The need for mechanical ventilation is best made early on clinical grounds. A good rule of thumb is if the practitioner is thinking that mechanical ventilation is needed, then it probably is. Waiting for return of laboratory values can result in unnecessary morbidity or mortality.

Guidelines for Ventilator Settings
Mode of ventilation
The mode of ventilation should be tailored to the needs of the patient. In the emergent situation, the practitioner may need to order initial settings quickly. SIMV and A/C are versatile modes that can be used for initial settings. In patients with a good respiratory drive and mild-to-moderate respiratory failure, PSV is a good initial choice.
Tidal volume
Observations of the adverse effects of barotrauma and volutrauma have led to recommendations of lower tidal volumes than in years past, when tidal volumes of 10-15 mL/kg were routinely used.
An initial TV of 5-8 mL/kg of ideal body weight is generally indicated, with the lowest values recommended in the presence of obstructive airway disease and ARDS. The goal is to adjust the TV so that plateau pressures are less than 35 cm H2 O.
Respiratory rate
A respiratory rate (RR) of 8-12 breaths per minute is recommended for patients not requiring hyperventilation for the treatment of toxic or metabolic acidosis, or intracranial injury. High rates allow less time for exhalation, increase mean airway pressure, and cause air trapping in patients with obstructive airway disease. The initial rate may be as low as 5-6 breaths per minute in asthmatic patients when using a permissive hypercapnic technique.
Supplemental oxygen therapy
The lowest FiO2 that produces an arterial oxygen saturation (SaO2) greater than 90% and a PaO2 greater than 60 mm Hg is recommended. No data indicate that prolonged use of an FiO2 less than 0.4 damages parenchymal cells.
Inspiration/expiration ratio
The normal inspiration/expiration (I/E) ratio to start is 1:2. This is reduced to 1:4 or 1:5 in the presence of obstructive airway disease in order to avoid air-trapping (breath stacking) and auto-PEEP or intrinsic PEEP (iPEEP). Use of inverse I/E may be appropriate in certain patients with complex compliance problems in the setting of ARDS.
Inspiratory flow rates
Inspiratory flow rates are a function of the TV, I/E ratio, and RR and may be controlled internally by the ventilator via these other settings. If flow rates are set explicitly, 60 L/min is typically used. This may be increased to 100 L/min to deliver TVs quickly and allow for prolonged expiration in the presence of obstructive airway disease.
Positive end-expiratory pressure
PEEP has several beneficial effects and may be clinically underutilized. Research underway is examining the utility of high (>10 cm H2 O) PEEP in disease states ranging from COPD/asthma to ARDS. PEEP has been found to reduce the risk of atelectasis trauma and increase the number of "open" alveoli participating in ventilation, thus minimizing V/Q mismatches. However, note that in disease states such as ARDS, the degree to which alveoli function has been compromised varies tremendously within the lungs and there is no single "ideal" PEEP appropriate for all alveoli; rather, a compromise PEEP must be selected.
One obvious beneficial effect of PEEP is to shift lung water from the alveoli to the perivascular interstitial space. It does not decrease the total amount of extravascular lung water. This is of clear benefit in cases of cardiogenic as well as noncardiogenic pulmonary edema. An additional benefit of PEEP in cases of CHF is to decrease venous return to the right side of the heart by increasing intrathoracic pressure.
Applying physiologic PEEP of 3-5 cm H2 O is common to prevent decreases in functional residual capacity in those with normal lungs. The reasoning for increasing levels of PEEP in critically ill patients is to provide acceptable oxygenation and to reduce the FiO2 to nontoxic levels (FiO2 <0.5).>

Sensitivity
With assisted ventilation, the sensitivity typically is set at -1 to -2 cm H2 O. The development of iPEEP increases the difficulty in generating a negative inspiratory force sufficient to overcome iPEEP and the set sensitivity. Newer ventilators offer the ability to sense by inspiratory flow instead of negative force. Flow sensing, if available, may lower the work of breathing associated with ventilator triggering.
Monitoring During Ventilatory Support
Cardiac monitor, blood pressure, and pulse oximetry (SaO2) are recommended. The authors’ practice with stable patients is to titrate down FiO2 to the minimum value necessary to maintain maximal SaO2. An arterial blood gas (ABG) measurement is frequently obtained 10-15 minutes after the institution of mechanical ventilation. The measured arterial PaO2 should verify the transcutaneous pulse oximetry readings and direct the reduction of FiO2 to a value less than 0.5. The measured PaCO2 can suggest adjustments of minute ventilation but should be interpreted in light of the patient's overall acid-base status. For example, full correction of PaCO2 in a chronically hypercarbic COPD patient will lead to unopposed metabolic alkalosis.Reasonable alternatives to arterial blood gas measurement in more stable patients include measuring the venous blood gas, which will give values close to arterial pH and PaCO2 or monitoring an end-tidal CO2.
Peak inspiratory and plateau pressures should be assessed frequently, although it should be recognized that both pressures will be increased by extrapulmonary pressure, for example from stiff chest walls or a distended abdomen, and do not reflect the true risk of barotrauma. In general, however, parameters may be altered to limit pressures to less than 35 cm H2 O. Expiratory volume is checked initially and periodically (continuously if ventilator is capable) to ensure that the set tidal volume is delivered. Any indication of an air leak must prompt a search for underinflated tube cuffs, open tubing ports, or worsening pneumothorax. In patients with airway obstruction, monitor auto-PEEP.

Initial Ventilator Settings in Various Disease States
In the ED setting, patients frequently require full respiratory support. For most ED patients who are paralyzed as a component of rapid-sequence induction, CMV and A/C are good choices as an initial ventilatory mode. SIMV may be better tolerated in nonparalyzed patients with obstructive airway disease and an intact respiratory effort. PSV can be used when respiratory effort is intact and respiratory failure is not severe.
Noninvasive ventilation (CPAP, BiPAP) can be used effectively in many cases of severe COPD and CHF to avoid tracheal intubation. Initial ventilator settings are guided by the patient's pulmonary pathophysiology and clinical status. Adjustments can then be made to limit barotrauma, volutrauma, and oxygen toxicity. CPAP and BiPAP require alert, cooperative patients capable of independently maintaining their airways and are contraindicated in the presence of facial trauma.
Asthma and COPD
Hypoxia can generally be corrected through a high FiO2, but patients with airway obstruction are at risk of high airway pressures, breath stacking leading to intrinsic PEEP, barotrauma, and volutrauma. To minimize intrinsic PEEP, it is recommended that expiratory flow time be increased as much as possible. Permissive hypercapnia enables a low respiratory rate of 6-8 breaths per minute to be used, as well as an increased I:E ratio of 1:1.5 or 1:2. PEEP may benefit some asthmatic patients by reducing the work of breathing and maintaining open airways during expiration, but its effects are difficult to predict and must be carefully monitored. Patients with asthma and COPD are at particular risk of barotraumatic progression to tension pneumothorax, a complication that can initially appear similar to runaway intrinsic PEEP. These conditions may be distinguished by temporary detachment of the patient from positive-pressure ventilation; if exhalation results in a recovery of pulse or normal blood pressure, the diagnosis is intrinsic PEEP.
CPAP and BiPAP will benefit some asthmatics and many patients with COPD. These patients will require careful monitoring as they can easily deteriorate from hypercarbia, intrinsic PEEP, or respiratory exhaustion. Nevertheless, a Cochrane Database Systematic Review analysis of trials including patients with severe COPD exacerbations demonstrated that the use of noninvasive positive-pressure ventilation absolutely reduced the rate of endotracheal intubation by 59% (95% confidence interval [CI] of relative risk [RR]: 0.33-0.53), the length of hospital stay by 3.24 days (95% CI: 2.06-4.44 days), and the risk of mortality by 48% (95% CI of RR: 0.35-0.76).2
Acute respiratory distress syndrome
ARDS lungs are typically irregularly inflamed and highly vulnerable to atelectasis as well as barotrauma and volutrauma. Their compliance is typically reduced, and their dead space increased. The standard of care for the ventilatory management of patients with ARDS changed dramatically in 2000 with the publication of a large multicenter, randomized trial comparing patients with ARDS initially ventilated with either the traditional tidal volume of 12 mL/kg or a lower TV of 6 mL/kg. This trial was stopped early because the lower tidal volume was found to reduce mortality by an absolute 8.8% (P=0.007). Intriguingly, plasma interleukin 6 (concentrations decreased in the low TV group relative to the high TV group (P <0.001>
The authors recommend initiating ventilation of patients with ARDS with A/C ventilation at a tidal volume of 6 mL/kg, with a PEEP of 5 and initial ventilatory rate of 12, titrated up to maintain a pH greater than 7.25. There is not yet adequate evidence to routinely recommend PEEP greater than 5 cm H2 O, but, in appropriately monitored circumstances, it may be attempted. Intrinsic PEEP may occur in patients with ARDS at high ventilatory rates and should be watched for and treated by reducing the rate of ventilation under direct observation until plateau pressures decrease. The authors recommend a target plateau pressure of less than 30 cm H2 O. Once a patient has been stabilized with adequate tidal volumes at a plateau pressure of less than 30 cm H2 O, considering a trial of pressure-cycled ventilation is reasonable.Several recruitment maneuvers have been devised to increase the proportion of alveoli ventilated in ARDS. These techniques typically attempt short-term increased PEEP or volume to open occluded or collapsed alveoli. Gattinoni et al, for example, found that among ARDS patients undergoing whole-lung CT, applying 45 cm H2 O PEEP recruited a mean of 13% new lung tissue.8 The National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS Clinical Trial Network, however, in a randomized comparison of high and low PEEP among 549 patients with ARDS, found no statistical difference in the outcomes of death rates and time spent intubated.9 Small, nonrandomized studies have evaluated the effects of prone positioning and kinetic therapy in ARDS/ALI. In a study of trauma and general surgery patients, Davis et al demonstrated shorter durations of intubation and reduced mortality among their kinetic prone therapy group, but this study was not randomized.10 Permissive hypercapnia is a ventilatory strategy that has won particular favor in the management of patients with ARDS and COPD/asthma who would otherwise require dangerously high tidal volumes and airway pressures. In patients without contraindications such as head injury, cerebrovascular accident (CVA), elevated intracranial pressure, or cardiovascular instability, permissive hypercapnia has permitted much decreased tidal volumes, airway pressures, and respiratory rates, though evidence for a decrease in mortality rates is incomplete.11 The typically recommended target pH is 7.25.
Noninvasive ventilatory strategies have met with little success in the treatment of patients with ARDS. The authors recommend great caution and close monitoring if noninvasive positive pressure ventilation (NIPPV) is attempted among patients with ARDS.In trials of NIPPV among patients with undifferentiated hypoxemia, the presence of pneumonia or ARDS was associated with significantly increased risk of failure. Some subgroups of patients with ARDS may benefit from NIPPV; however, Antonelli et al demonstrated greater success in applying noninvasive positive pressure ventilation to patients with lower simplified acute physiology scores and higher PaO2/FiO2 ratios.12
Congestive heart failure
CHF responds very well to positive-pressure ventilation, which serves the dual role of opening alveoli and reducing preload. Many patients with CHF benefit from a trial of noninvasive CPAP or BiPAP. Some of these patients will clinically improve so rapidly that admitting services may request discontinuation of noninvasive ventilatory support, but great caution must be maintained if this is attempted, as fluid may unpredictably reaccumulate, resulting in hypoxia and respiratory failure.Intubated patients usually manage to adequately oxygenate. PEEP can be increased as tolerated to improve oxygenation and reduce preload. However, in some patients, cardiac output can be particularly dependent on preload and such patients may easily develop postintubation hypotension. Management of this common complication includes a combination of fluid therapy, discontinuation of nitroglycerin or other medical therapies, and, if necessary, medical or mechanical hemodynamic support interventions.
Traumatic brain injury
Hyperventilation was traditionally recommended in the management of severe traumatic brain injury, but recent studies have demonstrated poor outcomes thought to be secondary to excessive cerebral vasoconstriction and reduced cerebral perfusion. However, retrospective data have demonstrated decreased mortality among traumatic brain injury ventilated to PCO2 between 30 and 39 mm Hg, though this has not been prospectively validated.13

Ventilator Troubleshooting - Managing Complications in the ED
The complications most commonly encountered in the emergency department include hypoxia, hypotension, high pressure alarms, and low exhaled volume alarms. High pressure alarms are triggered when resistance to ventilation is high. This may occur secondary to reduced lung elasticity or airway obstruction, or extrinsic compression. Thus, patients should be evaluated for pneumothorax, bronchospasm, elevated abdominal pressure, mainstem intubation, tube plugs or kinks, tube biting, dynamic hyperinflation/air trapping, psychomotor agitation, and worsening pulmonary compliance secondary to progressive pulmonary disease. Tube suctioning and adequate patient sedation are recommended after other causes of obstruction are ruled out. Comparison of peak pressures with plateau pressures may be helpful in identifying the location of resistance, especially if graphical representation of airway pressures is available. Plateau pressure can be measured by applying a brief inspiratory pause after ventilation. It better reflects the risk of barotrauma than peak inspiratory pressure, but it is not in itself necessarily dangerous; if pleural pressure is elevated secondary to a stiff chest wall or high abdominal pressure, transpulmonary pressure (plateau pressure - pleural pressure) will be low, minimizing the risk of bleb or alveolar rupture. Low exhaled volume alarms are triggered by air leaks. These are most frequently secondary to ventilatory tubing disconnect from the patient's tracheal tube but will also occur in the event of balloon deflation or tracheal tube dislodgement. Tube placement, balloon inflation, and connection to the ventilator should be carefully verified.Hypoxia after intubation may occur secondary to hypoventilation, worsening cardiac shunting, inadequate FiO2, mainstem intubation, aspiration, tube dislodgement, or pulmonary edema. The causes of high airway pressures and low exhaled volumes described above can result in hypoxia if they cause hypoventilation. Despite the use of numerous safety precautions, cases are occasionally documented of ventilators being connected to compressed air or nitrous oxide rather than oxygen. Increasing FiO2 and adjusting ventilatory settings to increase PEEP or respiratory rate are useful first steps after excluding equipment failure and mechanical causes of hypoxia. Hypotension after intubation is usually attributable to diminished central venous blood return to the heart secondary to elevated intrathoracic pressures. This can be treated with fluid infusions and/or adjustment of ventilatory settings to lower intrathoracic pressure (reducing PEEP, tidal volume, and, if air trapping is suspected, respiratory rate). Hypotension may also be secondary to vasovagal reaction to intubation, rapid sequence induction, sedation, and tension pneumothorax


 
 
بیماری صرع(اپی لپسی)
نویسنده : فرید - ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۱
 

نکات علمی درباره بیماری صرع(اپی لپسی)

صرع یا اپی لپسی بیماری بسیار درد آور ولی قابل درمان

بقراط تشخیص داد که صرع یک پدیده ارگانیک (عضوی) مغز است ولی بسیاری از نویسندگان قدیمی تشنج را نتیجه اثر نیروهای مافوق طبیعی در نظر می گرفتند . درواقع کلمه صرع از منشاء یک لغت یونانی ( به معنی مورد خشم و غضب نیروهائی از جهان نیستی قرار گرفتن ) می باشد.
در اواخر قرن نوزدهم J.H.Jackson با تحلیل دقیق موارد بیماری مسیر شناخت صرع را مشخص کرد جکسون بر اساس مشاهدات خود تعریف جدید صرع را طراحی کرد « دیس شارژهای ناگهانی ، فراوان و غیر طبیعی نسج عصبی» علاوه بر این او نتیجه گرفت که این دیس شارژها با هر شدتی ناشی از هر نوع بیماری ، در هر سنی و در اثر عوامل بسیاری اتفاق می افتند. تاکید او بر توصیف بالینی تشنج و اول از همه نحوه شروع آن ، به پیدایش نظریه صرع فوکال با انتشار بعدی سلولهای درحال دیس شارژ منجر شد. صرع علامت پیچیده ای بوده و ناشی از انواع پاتولوژیهای مغزی اتفاق می افتد. صرع با دیس شارژهای گاهگاهی ( حمله ای) ، فراوان و غیر طبیعی سلولهای عصبی مشخص می شود که با توجه به علائم بالینی ، ثبت به وسیله نوار مغزی و یا هردو تشخیص داده میشود. دیس شارژهای حمله ای سلولهای عصبی هنگامی اتفاق می افتد که آستانه تحریک غشاءسلولهای عصبی بیش از حد جبران توسط مکانیسم های تثبیت کننده آستانه تحریک غشائی کاهش یابد ( مراجعه به قسمت 4) حمله ممکن است موضعی و محدود به محل شروع باشد یا اینکه به نواحی دیگر مغز گسترش یابد. هنگامیکه اندازه ناحیه درحال دیس شارژ کافی است تشنج علامت دار اتفاق می افتد وگرنه ممکن است اثرات آن به اختلال الکتریکی بدون علامت و موضعی محدود شود . تظاهر بالینی تشنج را ناحیه ای از مغز که درگیر است تعیین می کند . هنگامیکه دیس شارژهای همزمان مجموعه ای از سلولهای عصبی بوسیله نوار مغزی از طریق سر بیمار ثبت میشود، حملات بصورت امواج تیز 1 ، امواج آهسته2 و پتانسیلهای امواج تیز وآهسته 3 ظاهر می شوند. برای فرد صرعی بیماری اش را در قالب کلمات و اصطلاحات آشنا تعریف میکنیم . درمیان عواملی که در تعریف و توصیف صرع هر بیماری موثرند: آنچه بیمار تجربه کرده یا بخاطر می آورد، مشاهده و شرح دیگران ، تعداد و طول حملات و تاثیر روی تصور از خویش فرد و تطابق اجتماعی وی قرار دارند.
1) Spikes 2) Slow waves 3) Spike -Podntials 4) Self-image
اجزاء یک تشنج :
به مدت زمانی که طی آن حمله تشنجی اتفاق می افتد دوره ایکتال 1 گفته میشود . اورا 2 اولین قسمت تشنج است که تشخیص داده میشود و تنها قسمتی است که توسط بیمار بخاطر آورده شده و ممکن است بعنوان یک علامت آگاه کننده عمل کند. به زمان بلافاصله بعد از یک تشنج دوره پست ایکتال 3 گفته میشود. فاصله زمانی بین تشنج ها دوره اینتر ایکتال میباشد.
انواع تشنج های صرع و انواع صرع : طبقه بندی:
از دو روش برای طبقه صرع استفاده میشود:
الف- طبقه بندی تشنج های صرعی
ب- طبقه بندی صرع ها
طبقه بندی تشنج های صرعی بر اساس طبقه بندی هر تشنج بعنوان یک حادثه جدا و بر اساس علائم بالینی و یافته های نوار مغزی میباشد. طبقه بندی انواع صرع به منظور طبقه بندی سندروم ها است که یک یا چند نوع تشنج همراه آنها فقط یک عضو جهت هر سندرومی است نه همه آن . در طبقه بندی صرع ها علاوه بر تشنج های همراه آن خصوصیات از قبیل علت صرع ، سن شروع و شواهد وجود آسیب مغزی نیز مد نظر میباشند.
طبقه بندی تشنجهای صرعی مورد استفاده در این کتاب از نسخه سال 1981 طبقه بندی بالینی و الکتروانسفالوگرافیک تشنج ها ی صرعی کمیته بین المللی مقابله با صرع میباشد. طبقه بندی صرع مورد استفاده نسخه 1989 طبقه بندی صرع ها و سندروم های صرعی کمیته بین المللی مقابله با صرع می باشد. امروزه این طبقه بندی ها توسط اغلب محققین استفاده می شود.
الف - طبقه بندی بین المللی تشنجهای صرعی
طبقه بندی بین المللی تشنجهای صرعی در جدول 1- خلاصه شده و در جدول 2-1 بطور کامل نمایش داده شده است. تشتجها ابتدا به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: 1- تشنجهای بارسیل (موضعی) که عبارت از تشنجی است که از یک ناحیه نسبتاً کوچکی از مغز شروع میشودو 2- تشنجهای ژنرالیزه (محلی) که عبارت از تشنجی است که بصورت دو طرفه متقارن بوده و شروع موضعی ندارد. بعداً تشنجهای بر اساس علائم بالینی اصلی exact و یافته های الکتروانسفالوگرافیک طبقه بندی میشوند. خلاصه ای از علائم بالینی تشنجهای صرعی مشخص شده توسط طبقه بندی بین المللی تشنج های صرعی در بخش 3 –الف (1تا8) آمده است . برای شرح کامل علائم بالینی و خصوصیات الکترو انسفالوگرافیک انواع تشنج فصل 2 را ملاحظه فرمائید.
تشنجهای پارسیل (موضعی ) ساده
تشنجهای پارسیل ساده توسط دیس شارژهای کورتیکال موضعی ایجاد شده و متناسب با فونکسیون ناحیه ای از مغز که در حال دیس شارژ است و بدون اختلال هوشیاری علامت بالینی بوجود می آورند. تشنجهای پارسیل ساده ممکن است علائم یا نشانه های حرکتی ، حسی ، اتونوم ، یا روانی و رفتاری ، با ترکیبی از آنها را شامل شوند(فصل 2 را ببینید)
2- تشنجهای پارسیل کمپلکس (تشنجهای سایکو موتور ، لب گیجگاهی ) فرق اساسی بین تشنجهای پارسیل ساده و کمپلکس در این است که در نوع دوم اختلال هوشیاری وجود دارد ولی در نوع اول نه
جدول 1- 1 خلاصه طبقه بندی بین المللی صرع ها
I. تشنج های پارسیل (موضعی)
الف- تشنج پارسیل ساده (بدون اختلال هوشیاری )
ب- تشنج پارسیل کمپلکس (تشنج سایکو موتور یا لب گیجگاهی ، با اختلال هوشیاری)
پ- تشنج پارسیل که به تشنج ژنرالیزه ثانوی تبدیل می شود. (نفروتیک – کلونیک - ئیک پاکلونیک )
II . تشنج های ژنرالیزه
الف – تشنج های ابسنس
ب- تشنج های میوکلونیک
پ - تشنج های تونیک
ت- تشنج های آتونیک
ث- تشنج های کلونیک
ج- تشنج های تونیک – کلونیک
III. تشنج های صرعی طبقه بندی نشده (معلومات ناکافی)
اختلال هوشیاری به معنی عدم توانائی پاسخ دهی طبیعی به محرکهای خارجی و بخاطر تغییر آگاهی یا قدرت پاسخ میباشد. در شروع تشنج پارسیل کمژلکس احتمال بروز هر نوع علامت یا نشانه ( حرکتی ، حسی ، اتونومیک و یا روانی – رفتاری) مربوط به تشنج پارسیل ساده و بدون هوشیاری ، به شکل اورا ، وجود دارد. مشخصه اصلی تشنج پارسیل کمپلکس اختلال هوشیاری است که ممکن است قبل از آن اوری پارسیل ساده وجود داشته باشد یا نه .
این دوره اختلال هوشیاری ممکن است هیچ علامت یا نشانه ای وجود نداشته و یا اتوماتیسم ظاهر شود ( اعمالی ناآگاهانه که بطور خودکار اتفاق افتاده و فرد آنها را بخاطر نمی آورد) . مشخصاُ حمله تشنجی به تدریچ و با یک دوره خواب آلودگی یا گیجی پست ایکتال خاتمه می یابد ( فصل 2 را ببیند)
3- تشنجهای ابسنس (پتیشمال )
تشنجهای ابسنس شامل شروع و ختم ناگهانی اختلال پاسخ دهی همراه با امواج تیز و پهن به تعداد 3 بار در ثانیه در نوار مغزی می باشند. اورا وجود نداشته و حالت پلمت ایکتال جزئی یا وجود ندارد اغلب موارد تشنج ابسنس 10 ثانیه یا کمتر طول کشیده و ممکن است با اجزاء خفیف کلونیک ، آتونیک یا تونیک ، اتوماتیسم ، یا اتونومیک همراه باشند. شروع ابسنس معمولاً بین 5 تا 12 سالگی بوده و اغلب در نوجوانی خودبخود متوقف می شود ( فصل 2 را ببینید)

5- تشنج های تونیک
تشنجهای تونیک شامل افزایش ناگهانی عضلات تنه یا اندام ها و یا هردو بوده ، تعدادی حالات مشخص را بوجود می آورند . هوشیاری اغلب بطور نسبی یا کامل از بین می رود . پدیده های (نفرنومیک واضح اتفاق می افتد. تغییر هوشیاری پست ایکتال اغلب جزئی ولی ممکن است تا چند دقیقه طول بکشد. تشنجهای نفرنیک نسبتاً نادر بوده و معمولاً بین 1 تا 7 سالگی شروع میشود (جدول 2 را ببینید)
6- تشنج های آنفرتیک
تشنج های آنفرنیک شامل از دست دادن ناگهانی عضله می باشند. دست دادن عضله ممکن است محدود به یکگروه عضلانی مثل عضلات گردنی بوده منجر به افتادن سر شود و یا اینکه تمامی عضلات تند را درگیر کرده سبب زمین خوردن شود ( فصل 2 را ببینید)
7- تشنج های کلونیک
تشنج های کلونیک تقریباً بطور انحصاری در اوائل کودکی اتفاق می افتند حمله تشنجی با از دست رفتن یا اختلال هوشیاری همراه با هیپوتونی ناگهانی یا یک اسپاسم نفر نیک ژنرالیزه و مختصر شروع شود. متعاقباً پرشهای دو طرفه بمدت 1 تا چند دقیقه ایجاد میشود که اغلب نامتقارن بوده و ممکن است در یک اندام و مختصر باشد. حین حمله ممکن است ، تعداد و محل این پرشها لحظه به لحظه و بوضوح کند. در بچه های دیگر مخصوصاً بین 1 تا 3 سالگی پرشهای حین حمله دو طرفه و همزمان با در فاز پست ایکتال بهبودی ممکن است سریع یا یک دوره طولانی گیجی یا کوما وجود داشته باشد ( فصل 2 را ببینید)
8- تشتج های نفرنیک کلونیک (گراندمال)
قبل از مرحله نفرنیک تشنج نفرنیک – کلونیک ممکن است پرشهای دو طرفه اندام ها یا حرکات تشنجی موضعی وجود داشته باشد. مشخصه شروع تشنج از دست دادن هوشیاری و افزایش عضلات (فازنفرنیک) می باشد که فاز نفرنیک اغلب در اوائل منجر به سفتی در وضعیت خمیده (فلکسیون) ، سژس منجر به سفتی در وضعیت باز (اکستانسیون) میشود. بعد از مرحله فوق پرشهای ریتمیک دو طرفه جدا از هم (فازکلونیک) ظاهر میشود . پدیده اتونوم واضح حین فاز نفرنیک و کلونیک قابل مشاهده است. درفاز پست ایکتال ابتدا عضلات افزایش می یابد سپس بیمار شل میشود. ممکن است به اختیاری اتفاقی بیافتد . بیمار بعد از گذشتن از مراحل کوما ، گیجی و خواب الودگی بیدار میشود. ( فصل 2 را ببینید)
ب- طبقه بندی بین المللی صرع ها
طبقه بندی بین المللی صرعها (جدول 1-2) با تقسیم صرعها بر مبنای نوع تشنج غالب : ژنرالیزه یا و ابسته به محل شروع میشود.

جدول 1-2 : خلاصه طبقه بندی بین المللی صرعها و سندوروم های صرعی (با سن شروع)
1-1 وابسته به محل /صرعهای ایدسوماتیک
· صرع کودکی خوش خیم با امواج تیز مرکزی گیجگاهی (ک)
· صرع کودکی با حملات پس سری (ک)
1-2 وابسته به محل / صرعهای علامتی
· لب گیجگاهی ، لب پیشانی لب آهیانه ای ، لب پس سری (ش ، ک یا ج)
2-1 ژنرالیزه / صرعهای ایدیوپاتیک
· تشنجهای نوزادی فامیلی خوش خیم (ن)
· تشنجهای نوزادی خوش خیم (ن)
· صرع میوکلونیک خوش خیم شیرخواران (ک)
· صرع ابسنس کودکان (ک)
· صرع ابسنس جوانان (ک یا ج)
· صرع میوکلونیک جوانان (ک یا ج)
· صرع با تشنجهای تونیک – کلونیک هنگام بیدار شدن از خواب (ک یا ج)
· صرع با تشنجهای تونیک – کلونیک گاهگاهی (ک یا ج)
2-2 ژنرالیزه / صرعهای علامتی
· سندروم فرست ( اسپاسم شیرخواران ) (ش)
· سندورم لنوکس گشتوت (ک)
2-3 ژنرالیزه / صرعهای ایدیوپاتیک یا علامتی
· صرع میوکلونیک خوش خیم شیرخواران (ش)
· صرع میوکلونیک شدید شیرخواران (ش)
· صرع میوکلونیک – آستاتیک (ش)
· تشنج های میوکلونیک پیشرونده (ک یا ج)
3-3 صرعهای هم وابسته به محل وهم ژنرالیزه
· تشنج های نوزادی (ن)
3-4 صرعهای وابسته به وضعیت
· تشنج های ناشی از تب (ش،ک)
· وابسته به الکل (ج)
· وابسته به دارو(ج)
· وابسته به اکلامپسی (ج)
· تشنج های با نحوه تسریع بروز خاص (صرعهای رفلکسی ) (ک وج)
· سندروم صرعی خاص
ج، جوانان و با سنین (< 12سال) ; ک ، کودکان (1-12ساله) ; ش شیرخواران (2تا 12 ماهه) ; ن ، نوزادی ( نوزاد تا 2 ماهگی)
1-West syndromw 2- Lennox-Gastaut syndrome
صرعهای ژنرالیزه شامل تشنج هائی با فعال شدن اولیه سلولهای عصبی در هر دو نیمکره میباشد، در صورتیکه صرعهای وابسته به محل شامل تشنجهائی با فعالیت اولیه شامل یک گره و سلول عصبی در یک نیمکره از مغز میباشد . توجه نمائید که اصطلاحات وابسته به محل ، پارسیل 2، موضعی 3و محلی از نظر طبقه بندی بین المللی صرعهاو نویسنده کتاب هم معنی می باشند . در مرحله بعدی صرع ها بر اساس علت تقسیم بندی میشوند: ایدیوپاتیک یا سمپتوماتیک . ایدیوپاتیک به معنی شروع خودبخودی ناشی از علل مهم یا ناشناخته میباشد. صرعهای سمپتوماتیک بعنوان علائم اشکالات شناخته مغزی میباشند. بر اساس این مشخصات صرعها به 6 گروه تقسیم بندی میشوند(جدول 2-1) داخل هر کدام از این گروههای شش گانه صرع تعدادی سندروه های صرعی اختصاصی بر اساس نوع تشنج یا تشنجهای موجود ، علت اختصاصی ، سن و شواهد آسیب مغزی وجود دارند.(جدول 2-1) بطور قابل ملاحظه ای هر گروه سنی در معرض ابتلاء به انواع کلونی از صرع ها یا سندروم های صرعی بوده و سن شروع صرع مشخصه خوبی برای تعیین صرع یا سندروم صرعی هر بیمار میباشد. داشتن سن شروع صرع و نوع تشنج یا تشنج های موجود طبقه بندی صرع یا سندروم صرعی هر فرد را به چند انتخاب مشخص محدود می کنند (طبق جدول 2-1، 1-3، 1-4، 1-5، 1- 6، 1-7، 1-8 را ملاحظه فرمائید)
این اصل در توضیح صرع هاو سندروم های صرعی بر اساس سن شروع و در فصل های 3 الی 8 این کتاب برای کاهش تعداد انتخاب و تشخیص های افتراقی به تعداد قابل بررسی برای هر بیمار بکار رفته است.
IV . شیوع1 ، بروز تجمعی 2 و بروز 3 معیاری شروع اپیدمیولوژی صرع می باشند. شیوع درصد مبتلا به صرع هر جامعه های در زمان مشخص میباشد. مطالعات مختلف شیوع صرع را 5 تا 8 در یا حدود 25/1 تا 2 میلیون نفر در ایالت متحده گزارش می دهند. شیوع سنی صرع در شکل 1-1 نشان داده شده است.
بروز تجمعی درصد ابتلاء افراد جامعه به صرع در یک زمان مشخص می باشد (1-1). خطر بروز صرع از هنگام تولد تا 20 سالگی حدود 1% بوده و در 75 سالگی به 3% میرسد. انتظار میرود که حدود 3% افراد در مرحله ای از زندگی شان را مبتلا به صرع باشند. بروز ، وقوع موارد جدید صرع به ازاء هر واحد ازجمعیت – زمان میباشد. بروز صرع معمولاً بین 30 تا 50 در هر -/000/100نفر در سال تخمین زده میشود. بروز صرع را می توان بر اساس نوع تشنج بالینی هم گزارش کرد(شکل 2-1) (جدول 3-1) در شکلهای 1-1 و 2-1 شیوع و بروز تجمعی صرع بروز تشنج های پارسیل بوضوح در سنین بالا افزایش می یابد که این موضوع در بخش 13 مفصلاً شرح داده شده است.
V . ژنتیک صرع
ژنتیک اکثریت سندروم های صرعی ناشناخته است . با وجود این پیشرفت قابل ملاحظه ای در توضیح ژنتیک برخی سندروم های صرعی حاصل شده است